Пројекат:,,У потрази за магијом светлости”

Млађа јаслена групе Активност:Посматрање светлости и сенке
У оквиру пројекта деца су истраживала светлост и сенке на различите начине и у различитим просторима. У трагању су нам се придружили и другари старије јаслене групе Лане.