У потрази за магијом светлости

Старија јаслена група
Пројекат:У потрази за магијом светлости
Активност:Погоди боју

Деца су трагала за бојама, уочавала их и кроз игру откривала мешање и преклапање боја. Игра између примарних боја.