ПУ ,,Чика Јова Змај” центар кластера вртић ,, Лане” успешно је организовала осам посета за ПУ из окружења

ПУ ,,Чика Јова Змај” центар кластера вртић ,, Лане” успешно је организовала осам посета за ПУ из окружења. Посете које се организују доприносе развијању реалног програма и значајне су за све.

Посетиоци имају прилику да изнесу утиске о моделовању у групи, причама о пројектима , заједничким просторима и изразе свеукупан утисак о реалном програму који се реализује у складу са Основама програма ,,Године узлета”.


Заједничким увидима и евалуацијом практичари су истакли видљивост и заједничко учешће као и значај међусобне сарадње у развијању програма .
Сматрају да је обука конципирана на овај начин мотивишућа за даљи рад и промену сопствене праксе.
Истакли су садржајност и видљивост учешћа деце у радним собама и заједничком простору. Као вредност обуке истичу едукативни значај.


Учесници наводе: професионално и стручно вођење, аргументовано и документовано тумачење и сагледавање свих питања везаних за имплементацију програма ,,Године узлета”.