Пројекат “Кућа”

У оквиру пројекта “Кућа” деца еко патроле “Пчелице” истражују, испитују, откривају шта је кућа и од чега све може бити изграђена…
Деца са великим задовољством у ликовној еколошкој креативној радионици од различитог природног, амбалажног, полуструктуираног и неструктуираног материјала израђују различите куће.