ПОСЕТА ПРОСВЕТНИХ САВЕТНИКА ВРТИЋУ КЛАСТЕР ЦЕНТРА

У оквиру активности јачања капацитета подршке просветним саветницима из Школских управа, које спроводи УНИЦЕФ као имплементациони партнер, 07.09.2023. кластер центар „Лане“ је презентовао рад по сценарију модела ЗУМ.

Просветни саветници из Школских управа Ниш, Лесковц, Зајечара и Јагодина, као и представници Министарства просвете и УНИЦЕФ-а боравили су у свим васпитним групама, као и у заједничком унутрашњем и спољашњем простору вртића „Лане“, пратили причу о развијању реалног програма теме/пројекта и на крају изнели своја запажања у вођеној дискусији. Посета је протекла веома успешно.