Aдаптација вртића “Првомајски цвет” – Прва фаза бр. 8/2018