Документа

 

ИБК – Стратегија управљања ризицима

Економска цена програма васпитања и образовања za 2024. у ПУ Чика Јова Зма

Програм рада – 2024

Кадровска структура запослених – јануар 2024.

Укупан број запослених на одређено и неодређено време – јануар

Кадровска структура запослених – септембар 2023

Укупан број запослених на одређено и неодређено – септембар 2022

Укупан број запослених на одређено и неодређено време

Укупан број запослених на одређено и неодређено време – фебруар

Кадровска структура запослених – фебруар 2023.

Број радно ангажованих лица (рад ван радног односа) – стручна пракса

Кадровска структура запослених, новембар 2022. године

Укупан број запослених на одређено и неодређено време, новембар 2022. 

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према  нив-2

Кадровска структура запослених април 2022. године – ПУ Чика Јовa Змај

Број запослених и радно ангажованих лица код корисника јавних средстава ПУ Чика Јова Змај – 31. мај 2021

Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификација – јануар 2022.

2. izmena programa rada-2023 – (2)