Category "Упис деце"

2Jun2022

Скраћени боравак, вртић ”Црвенкапа”:

-млађа група,

-старија група.


Скраћени програм, вртић ”Невен”:

-млађа група,

-старија група.


Скраћени програм, вртић ”Лане”:

-млађа група,

-старија група.


ППП групе, четворочасовни програм, сеоска насеља:

-Пољска Ржана,

-пунктови.


ППП групе, четворочасовни програм, вртић ”Првомајски цвет”:

-Првомајски цвет.


ППП групе, четворочасовни програм, вртић ”Невен”:

-I група,

II група.


ППП групе, четворочасовни програм, вртић ”Змај”:

I група,

II група,

III група,

IV група.


Целодневни боравак, вртић ”Змај”:

-Списак.


Целодневни боравак, вртић ”Црвенкапа”:

Црвенкапа јасле.

Црвенкапа млађа,

Црвенкапа ППП,

Црвенкапа средња,

Црвенкапа старија.


Целодневни боравак – ”Првомајски цвет”:

П.цвет мешовита

П.цвет мл. јаслена цела

П.цвет млађа 1

П.цвет млађа 2

П.цвет ППП 1

П.цвет ППП 2

П.цвет ППП 3

П.цвет средња

П.цвет ст. јаслена група

П.цвет старија 1

П.цвет старија 2

П.цвет старија 3


Целодневни боравак – вртић ”Бамби”

Бамби јасле,

Бамби млађа,

Бамби средња,

Бамби старија.


Целодневни боравак – вртић ”Невен”:

Невен јасле,

Невен мешовита,

Невен млађ,

а Невен средња 1,

Невен средња 2,

Невен старија


Целодневни боравак – вртић ”Лане”:

Лане млaђа јаслена,

Лане млађа 1,

Лане млађа 2,

Лане ППП 1,

Лане ППП 2,

Лане средња 1,

Лане средња 2,

Лане старија 1,

Лане старија 2,

Лане старија јаслена


Спискови неуписане деце:

-Млађа група,

-Јасле.