ВИЗИЈА

Отворен, савремен вртић у коме деца расту, развијају се, уче и остварују своје потребе и интересовања у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених и уз активно учешће родитеља у васпитно образовном раду.

Делатност Установе

Основна делатност Установе су васпитање и образовање, нега и превентивна здравствена заштита. Пратеће делатности су: исхрана, дневни одмор и спавање, корективни рад са децом која имају сметње у развоју, као и социјална заштита одређених категорија деце.

МИСИЈА

Подстицајна и безбедна материјална и социјална средина, повољни услови за психофизички развој деце, остваривање родитељских права и оснаживање њихових компетенција у вршењу родитељске улоге.

ClientClientClientClientClientClient