Вртић “Лане”

Налази се у улици Војводе Степе број 15. Наменски је грађен и има површину 1347м², а двориште 3271м².