Вртић “Невен”

Налази се у улици Јована Скерлића број 21. Наменски је грађен за узраст деце припремног предшколског програма, а пренамењен је 1997. године за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта је 747,55 м², а површина дворишта 1030м².

Leave a Reply

Your email address will not be published.