Вртић “Првомајски цвет”

Налази се у улици Светозара Милетића. Наменски је грађен за целодневни боравак свих узраста, а пренамењен за целодневни и полудневни боравак. Површина објекта 1383 м², са пространим двориштем.

Leave a Reply

Your email address will not be published.