Предшколска установа ”Чика Јова Змај” међу десет најбољих у земљи

Резултати спољашњег вредновања показали су да је наша установа сврстана као једна од десет најбољих установа које испуњавају дефинисане критеријуме успешности и изузетности. Самим тим постали смо део пројекта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања ”Развој критеријума за процену васпитно-образовних установа којима ће се доделити посебно признање за квалитетан рад”.

У циљу утврђивања постигнутих резултата због којих смо успешни и који по речима спољних евалуатора могу да служе другима као узор, 13.12. 2016. године, представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања су у нашој установи организовали рад у три фокус групе – са менаџментом, односно директорком Милком Цолић, стручним сарадницима и руководиоцима вртића, са васпитачима и медицинским сестрама – васпитачима, и са родитељима. Том приликом смо показали пуно конкретних и упечатљивих примера који илуструју нашу праксу, отвореност ка променама, развоју и напредовању. У питању је пројекат који се бави оним што је добро у нашем систему а ми смо још једном доказали са колико ентузијазма, љубави и стручности приступамо свим сегментима рада са децом и родитељима.

Успешност нашег рада се огледа и квалитетном кадру и раду целог колектива.