ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023.годину – Предшколска установа “Чика Јова Змај” Пирот, Датум усвајања: 29.05.2023.године